เอกสารประกอบการสัมมนา AEC Digest
อาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
AEC Roadmap โดย ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย และคณะ4
The AEC 2015 & Thailand โดย Mr.Chinachart Vatanasuchart4
IP Registration in ASEAN โดย Mr.Somboon Earterasarun4
IP Hamonization & the AEC โดย Mr.Suebsiri Taweepon4
แบบฟอร์มฝึกปฏิบัติการ 1โดย ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย และคณะ4
แบบฟอร์มฝึกปฏิบัติการ 2 โดย ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย และคณะ4

ข่าวสังคมพ่อค้าไม้ : Timber Network

ฉบับที่ 6 เดือนพฤษภาคม
รายละเอียดการแถลงข่าวประเด็น ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท
ฉบับที่ 8 เดือนกรกฎาคม
ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน(1/2)
ฉบับที่ 10 เดือนกันยายน(2/2)
ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน
ฉบับที่ 12 เดือนมกราคม'55

 

.....................................................................................................................................

บทความที่น่าสนใจ

การใช้ไม้อย่างถูกกฎหมายในตลาดโลก
ผลิตภัณฑ์ไม้และเครื่องเรือนไทยก้าวสู่สินค้าสีเขียว

รายงานสภาวะเศรษฐกิจประจำไตรมาส 2 ปี 2554
ITTO_MIS_Report 16-31 July 2010
ITTO_MIS_Report 1-15 August 2011
ITTO_MIS_Report 16-31 August 2011
ITTO_MIS_Report 1-15 September 2011
ITTO_MIS_Report 1-15 November 2011
ITTO_MIS_Report 16-30 November 2011
ITTO_MIS_Report1-15 December 2011

>>> บทความที่ผ่านมา

.....................................................................................................................................

 

 


 
สมาคมธุรกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้ ) Thai Timber Association

  13/47 หมู่ที่ 1 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน เขตประเวศ   กรุงเทพมหานครฯ 10260
  โทรศัพท์ 02-330-8352-3  โทรสาร 02-330-8353
  E-mail : tma.thailand@gmail.com
  Website :
www.thaitimber.org

copyright 2011 @ สมาคมธุรกิจไม้ : Thai Timber Association.
Design and Development by oneder116@hotmail.com