นายกกิตติมศักดิ์ Honorary President

 
ดร.บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง
Dr. Boonsong Srifuengfung

นาย ชิน สัจจาไชยนนท์
Mr. Shin Sajjachaiyanon

นาย กิมเชี้ยว แซ่ตั้ง
Mr. Chen Kam Chlao
 
 
นาย อุดร กุลวิวัฒน์
Mr. Udon Kulviwat

นาย เกียรติ วงศาริยวานิช
Mr. Kiat Wongsariyavanich

นาย เกษม วงศ์ภัทรกุล
Mr.Kaseam Vongpatarakul
 
 
นาย กมล เกิดบัญฑิต
Mr. Kamol Kertdundit

นาย สมเกียรติ เหล่าชำนาญวานิช
Mr. Somkiat Laochumnanvanit
 
 
นาย สุธี อภิพัฒนา
Mr. Suthee Apipatana

นาย อารีย์ ภู่สมบุญ
Mr. Aree Phoosomboon

นาย สุรศักดิ์ เอี่ยมดีงามเลิศ
Mr. Surasak Iemdeengamlert
 


copyright 2011 @ สมาคมธุรกิจไม้ : Thai Timber Association.
Design and Development by oneder116@hotmail.com