นายกสมาคม President

 


นาย จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
Mr. Jirawat Tangkijngamwong
อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์

   

อุปนายก Vice President


นาย สมานชัย อธิพันธุ์อำไพ
Mr. Samarnchai Atipunumpai
ลีโอวูดอิมแพ็ค

นาย ประมณฑ์ โปสาภิวัฒน์
Mr. Pramon Posaphiwat
ไม้แสงวิวัฒน์(1988)


นาย วีระชัยชูประภาวรรณ
Mr. Weerachai Chuprapavan
สินอุดมพาณิชย์(1981)


นาย วิวัฒน์ สุวิวัฒน์ชัย
Mr. Viwat Suviwatchai
ต.วิวัฒน์ค้าไม้(1982)


นาย กิตติ ขอถาวรวงศ์
Mr. Kitti Khowthavonwong
ไม้บัวทอง(1997)


นาย ทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ์
Mr. Thaweesin Panupattanapong
โกลเด้นกรุ๊พมาสเตอร์เทรด


นาย มารุต อภิพัฒนา
Mr. Marut Apipatana
ไทยสวัสดิ์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต


นาย เอกชัย ตั้งกิจงามวงศ์
Mr. Ekchai Tangkijngamwong
ลายวิจิตร


นาย กิตติพงษ์ วงศ์ภัทรกุล
Mr. Kittipong Vongpatarakul
ก.ภัทรอิมปอร์ต


นาย คมวิทย์ บุญธำรงกิจ
Mr. Khomwit Boonthamrongkit
เอส บี พี ทิมเบอร์กรุ๊ป

 

นาย สมบูรณ์ เขียวประภัสสร
Mr. Somboon Khiepraphatsorn
เล้งทรัพย์สมบูรณ์พาณิชย์(1994)


นาย ประเสริฐ เอี่ยมดีงามเลิศ
Mr.Prasert Iemdeengamlert
เอี่ยมวัฒนา


นาย ไพศาล เนตรประเสริฐกุล
Mr. Paisarn Natprasertkul
ไพศาลค้าไม้และเฟอร์นิเจอร์
 

เลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

 

เหรัญญิก

 

นาย เอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน
Mr. EkasitAneksittisin
ไม้ลายวิจิตร

นาย สุรชัย สนชัยวานิช
Mr. Surachai Sonchaiwanich
ประกอบอินเตอร์ลัมเบอร์
 


นาย บัณฑูร คุณานพรัตน์
Mr. Bantool Kunanoparat
เจ้าฮะเฮงค้าไม้

 

ปฏิคม

ผู้ช่วยปฏิคม


นาย สมพงษ์ ภักดีวิบูล
Mr. Sompong Pakdeewiboon
ภักดีมาร์เก็ตติ้ง


นาย วิสิทธิ์ พิศาลคุณากิจ
Mr. Wisit Pisanknakit
วิสิทธิ์การช่าง


นาย วิวัฒน์ พิทักษ์ธีระธรรม
Mr. Wiwat Phithakteeratham
ทิมเบอร์เซ็นเตอร์


นาย วิภัช เชาว์วรวิญญู
Mr. Vipat Chaoworawinyu
ไทยส่งเสริมค้าไม้

 

ฝ่ายต่างประเทศ

ผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศ

 

สารณียกร

ผู้ช่วยสารณียกร


นาย สมศักดิ์ โอวจริยาพิทักษ์
Mr. Somsak Owchariyapitak
ลือชาทิมเบอร์

นาย ศรีเกียรติศรีคิรินทร์
Mr. Srikiat Srikirin
เอี่ยมพนา
 

นาย พิสิษฐ์ธนินกิติวงศ์
Mr. Pisit Thaninkitiwong
บางขุนเทียนค้าไม้

นาย จักรพันธ์ ธรรมพานิชวงศ์
Mr. Chakapan Thampanichvong
เด่นไทย

สมาชิกสัมพันธ์

ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์

 


นาย การุณไกรระวี
Mr. Karrun Krairavee
อ้อมใหญ่ค้าไม้


นาย ยงค์ ผ่องเมฆินทร์
Mr. Yong Phongmhin
คุงโหมว


นาย เจริญ ต้นสัมฤทธิ์พงศ์
Mr. Charoen Tonsamritpong
สากลค้าไม้

กรรมการ


นาย พรชัยสิทธิวรพงศ์
Mr. Pornchai Sithivorapong
กิจวรพงศ์อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต


นาย เชาวสิทธิ์ ทรัพย์เครือญาติ
Mr. Chaowasit Sapkreayart
เทรดดิ้งเบส


นาย ณรงค์ สาระสมบัติ
Mr. Narong Sarasombath
ทรวงพาณิชย์


นาย เกรียงศักดิ์ วงศาริยวานิช
Mr. Kriangsak Wongsariyavanich
ตังเซ้ง


นาย สุริยะ วรประทีป
Mr. Suriya Woraprateep
ช.ซินกุ่ยฮวด


นาย วสันต์ องค์วุฒิเวทย์
Mr. Vasan Ongvutivet
เองง่วนฮวด
copyright 2011 @ สมาคมธุรกิจไม้ : Thai Timber Association.
Design and Development by oneder116@hotmail.com