รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไม้

งบดุลสมาคมธุรกิจไม้ ประจำปี พ.ศ.2557

รายงานการประชุมสมาคมธุรกิจไม้ สมัยที่ 24 ครั้งที่ 7

รายงานการประชุมสมาคมธุรกิจไม้ สมัยที่ 24 ครั้งที่ 5

รายงานการประชุมสมาคมธุรกิจไม้ สมัยที่ 24 ครั้งที่ 4

รายงานการประชุมสมาคมธุรกิจไม้ สมัยที่ 24 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมสมาคมธุรกิจไม้ สมัยที่ 24 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสมาคมธุรกิจไม้ สมัยที่ 24 ครั้งที่ 1

งบดุลสมาคมธุรกิจไม้ ประจำปี พ.ศ.2556

รายงานการประชุมสมาคมธุรกิจไม้ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 20

รายงานการประชุมสมาคมธุรกิจไม้ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 19

รายงานการประชุมสมาคมธุรกิจไม้ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 18

 

>>>รายงานการประชุมปี 2553 - 2554
>>>รายงานการประชุมปี 2552 - 2553

.....................................................................................................................................

 

 


 
สมาคมธุรกิจไม้ (สมาคมพ่อค้าไม้ ) Thai Timber Association

  13/47 หมู่ที่ 1 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน เขตประเวศ   กรุงเทพมหานครฯ 10260
  โทรศัพท์ 02-330-8352-3  โทรสาร 02-330-8353
  E-mail : tma.thailand@gmail.com
  Website :
www.thaitimber.org

copyright 2011 @ สมาคมธุรกิจไม้ : Thai Timber Association.
Design and Development by oneder116@hotmail.com